Procesverbetering met de On Target Methodologie

Procesverbetering vergt een gestructureerde aanpak. Nadat het fundament met de Quick Start aanpak gelegd is kan het proces doorontwikkeld worden. De bekende technieken uit procesverbetering zoals Lean SixSigma of Theory of Constrains zorgen voor een goed beeld op de nut van een procesverbetering. Deze oplossing wordt in Bizagi doorgevoerd, waarmee de realisatie in de organisatie, het proces, de kennis van betrokken mensen en de nieuwe technologie doorgevoerd wordt.

Voordat het nieuwe proces gebruikt wordt zullen we de oplossing toetsen en valideren.

De gebruikers zullen hun eigen processen kunnen ontwikkelen en wij zullen alleen nog maar een oogje in het zeil moeten houden. Ook zullen we voor complexere oplossingen ondersteuning geven.