Bizagi Competence Center

Als processen uitgevoerd worden in Bizagi is beheer noodzakelijk. Niet alleen de veranderingen in het proces moeten beheerd worden, ook de uitvoering van het proces zal ondersteuning vragen. Het Bizagi Competence Center borgt de kennis en de kwaliteit van het BPM systeem.

De procesverbeteringen worden in het Bizagi Competence Center geborgd. De ontwerpprincipes en de ontwikkelmethodiek worden op een actieve manier toegepast. Ook specifieke vragen of de prestaties van het proces zoals KPI rapportages of compliance worden door het Bizagi Competence Center beheerd. Waar nodig kunnen wij deze rol (tijdelijk) overnemen.

Uiteindelijk leidt deze aanpak tot een borging in de organisatie en minder afhankelijkheid van externe specialisten. Over het algemeen zien we na 4 sprints dat de eigen BPM specialisten het werk van ons kunnen overnemen. Wij blijven dan alleen nog als adviseur betrokken.